Login Pengguna eSIS

  
  No Kad Pengenalan :

Katalaluan :


  Makluman :
1. Pengguna esis adalah terdiri daripada kakitangan yang berdaftar.
2. Pengguna yang terlupa katalaluan boleh menghubungi Pembantu Tadbir di Institusi masing-masing atau berhubung terus ke Seksyen Latihan dan Pembangunan Kerjaya.
3. Pengguna yang belum mendaftar sebagai pengguna hendaklah berjumpa dengan Pembantu Tadbir untuk proses pendaftaran.